Rz
Juli 27, 2017

cara daftar adsense youtube

Alasanipun Menopo Kito Sedoyo kedah daftar akun Adsense ?
Jawabanipun njeh singkat mawon lan sederhana sedoyo kangge ngasilaken arto utowo duet teng internet.

Saklajengipun coro lan carane ingkang paling gampang kangge daftar Akun Adsense ?
Miturut Pengalaman poro senior google adsense ingkang sanget gampang lan mboten muter-muter inggih meniko daftar ngangge Youtube.

Kepripun Coro utawi prosese daftar Akun Adsense Lewat Youtube ?
Sing jelas lan cetho panjenengan kedah ndueni Video ingkang orisinil Kangge di upload teng Youtube.

Nopo njeh kito kedah ndueni akun teng Youtube ?
Njeh meniko panjenengan kedae ndueni akun youtube, menawi takon terus kapan kelare langsung wae simak jawabane teng ngisor niki.

Menawi panjenengan takse bingung monggoh langsung mawon ningali coro ingkang gampang daftar akun google adsense teng ngisor niki.

Setunggal Akun Gmail kangge saklintune

Setunggal akun Gmail mawon kangge saklintune lan saklawase. dados sedoyo perkoro ingkang kirang menaki dados kepenak amargo ngangge setunggal akun Gmail, sedoyo saget kangge daftar teng pundi mawon.

Niku keajaiban google, amargo google mboten ndamel ribete panjenengan kangge ndamel Email male ngantos tahapan ndamel akun adsense.

Amargo sedoyo ingkang nggadai google, mung panjenengan kedah netepi kahanan teng google. maka dari itu panjenengan kedah ileng-ileng Email panjenegan lan paswordte panjenengan, mbokmenawi panjenengan klepyan njeh monggoh di catet mawon utawi di simpen.

Enten nopo kito kedah daftar Akun Adsense lewat Youtube ?

Coro Niki niku ingkang paleng gampang ditampi tinimbang daftar akun google adsense lewat blogspot (blogger) luweh sue kedah nglewati tahap review posting. ingkang jelas menawi ngangge blogspot kito kedah ndamel Artikel utawi blog ingkang migunani kangge sederek sedoyo ingkang mbutuhake wawasan.

Ok menawi panjenegan penasaran langsung mawon siapaken tahapan daftar akun adsense lewat youtube

Tahapan 1
Panjenengan kedah ndamel utawi mendaftar email Google, teng mriki kulo mboten njelasake coro ndamel akun Gmail, amargo panjenengan sampun ngertos ndamel akun Gmail, menawi panjenengan sampun gadah akun Gmail, langsung mawon nglampai tahapan ingkang ke kaleh.

Tahapan 2
Mplebet (masuk) teng Youtube, langsung mawon teng halaman Youtube (ngangge Akun Gmail Panjenengan) Upload Video ingkang sampun panjenengan siapaken sakderenge, usahaken ngangge video damelan panjenengan piambak ingkang original. Kangge lancaripun proses pendaftaran Adsense, kedahe mboten melanggar hak lintunipun.

Tahapan 3
Tahapan ke tigo njeh meniko Pengaturan akun, panjenengan kedah njalani verivikasi akun Youtube sakderenge teng lintunipun, biasane verivikasi ngangge nomor ponsel panjenegan. ingkang sakteruse panjenengan kedah njalani proses kados teng gambar niki.

cara daftar adsense youtube
Klik Creator Studio

cara daftar adsense youtube
Klik Tulisan monetisasi

Saklajengipun panjenengan ngikuti petunjuk ingkang wonten teng gambar ngisor niki
cara daftar adsense youtube
klik Aktifkan akun anda


cara daftar adsense youtube
Centang semua kotak yang ada dan klik menyetujui peraturan yang ada


cara daftar adsense youtube
Klik masuk akun gemail pada adsense


cara daftar adsense youtube
Masukan alamat Channel youtube anda


cara daftar adsense youtube
Isi Nama Dan alamat dengan benar

Saklajengipun lebetaken nama penerima pembayaran lan alamat lengkap, teng bagian niki penting sanget (wajib di isi) Tulis alamat sesuai namane panjenegan teng identitas atau KTP panjenegan (isi lengkap data diri anda).

Kepripun kok kedah ngisi alamat ingkang tepat teng isi KTP?
Njeh meniko saking pihak Google adsense bakal ngirim Surat POS (Sanes Email) teng Griyone panjenengan, Menawi saldo pendapatan panjenengan sampun katah utawi diambang batas. kangge verivikasi alamat panjenengan. Njeh panjenengan kedah teliti menawi nulis alamat lan jenenge panjenengan.

Amargi wonten kedadosan ingkang ndamel akun Adsense mboten mlebetake nama lan alamat ingkang mboten jelas, ndadosaken PIN Google Adsense di tunda alias mboten dugi teng griyone panjenengan alamat ingkang di tuju tukang POS saking google Adsense, kedadosan niki bakal ngrugiake panjenengan saksampunipun dugi batas ambang pembayaran.

Cekap sakmenten mawon Cara daftar Adsense youtube, Sakrampungipun proses rampung panjenengan bade di suwoni memverivikasi akun Google adsense panjenengan ingkang di kirim lewat pak POS.

Sakrampungipun panjenengan langkung ngentosi persetujuan saking pihak google adsense, waktunipun antawis 1 - 7 dinten utawi saged luwih tergantung saking kebijakan team google adsense.

menawi pengalaman ingkang sampun kulo lampai njeh meniko kisaran waktu 2 dinten sampun di Approved (disetujui oleh google adsense) dados panjenengan kedah langkung sering mersani Email panjenengan.

Wajib di perhatiake:
Akun Adsense niki mung saged tampil teng youtube mawon, menawi panjenengan bade nampilaken iklan teng blogger panjenengan kedah meningkatkan status akun Adsense (Upgrade Adsense) ngangge nami domain utawi tumbas domain TLD sesuai selera panjenengan.